Choose language

Vårt kvalitetsarbete

Målet med vårt kvalitetsarbete är att du som kund ska kunna erbjuda din hund en säker och välbalanserad produkt av hög kvalitet som är fri från onödiga tillsatser. För att säkerställa att vi når våra högt ställda mål har vi utvecklat en egenkontrollplan som vi arbetar efter. Utöver detta granskas vi även av externa kontrollorgan som Jordbruksverket och KIWA.

 

Intern kontroll

Vår egenkontrollplan också kallad HACCP är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur vi systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar risker i vår produktion. Styrdokumentet omfattar allt från inköp av råvaror till utleverans av färdig hundmat. Genom att tillämpa detta grundliga arbetssätt, kan vi säkerställa att vi alltid har en jämn och hög kvalitet på våra produkter.

I enlighet med egenkontrollplanen genomför vi även regelbundet kemiska analyser av våra ingående råvaror och färdiga produkter. Detta gör vi bland annat för att kontrollera att våra produkter inte innehåller farliga bakterier men även för att säkerställa att produkternas angivna näringsvärden stämmer. På så sätt kan du som kund alltid känna dig viss om att din hund verkligen får i sig alla näringsämnen som den behöver.

Egenkontrollplanen är utvecklad tillsammans en specialist inom säker livsmedelshantering. Vi har även ett nära samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) där vi bl.a. regelbundet går igenom och uppdaterar egenkontrollplanen. Planen granskas och revideras även årligen av Jordbruksverket.

Extern kontroll

Utöver vår internkontroll har vi även ett nära samarbete med Jordbruksverket, som också gör regelbundna revisioner. Under revisionen kontrolleras bland annat att vi lever upp till vårt egenkontrollprogram och de nationella regler som finns.  Förutom detta ska Jordbruksverket också kontrollera våra förpackningar och påståenden på dessa, så som att vi bara använder svenska råvaror. Jordbruksverkets inspekterar ocskå vår anläggning och produktion samt gör såväl bakteriella som kemiska provtagningar i vår produktionsmiljö och på våra produkter.

Eftersom vi har flera produkter som är KRAV-märkta, kontrolleras vi även av certifieringsorganet KIWA. KIWAs revision syftar bland annat till att kontrollera ursprunget på våra ekologiska råvaror samt säkerställa att vi märker de aktuella produkterna på ett korrekt sätt.