Choose language

Miljöpolicy & socialtansvar

 

Vår målsättning och ambition är att hela vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är såväl socialt som miljömässigt hållbart. Vi tar vårt ställningstagande på mycket stort allvar – för oss är det en ständigt pågående process där vi hela tiden kan bli lite bättre. Vi tycker att denna strävan är något som borde vara en självklarhet. Inte bara för alla företag utan även för alla oss som privatpersoner.  

Målmedvetet miljöarbete

På Magnusson Petfood arbetar vi ständigt med att minska företagets påverkan på miljön. Detta målmedvetna arbete har bland annat lett till att vi inte längre har några som helst emissionsutsläpp från vår tillverkning! Vårt miljötänk genomsyrar hela vår verksamhet. Till exempel:

  • Använder vi oss endast av vattenalstrad energi.
  • Återvinner vi ca 20 procent av den energi som vi utnyttjar i vår produktion.
  • Använder vi inga farliga kemiska rengöringsmedel.
  • Renar vi allt diskvatten från biologiskt avfall.
  • Använder vi oss enbart av förpackningar som är godkända att ingå i retursystemet.

 

Vi tar vårt sociala ansvar – gör du?

Vi på Magnusson Petfood fungerar sedan lång tid tillbaka som supporter till Hungerprojektet som är ett globalt nätverk av ideella, politiskt och religiöst obundna organisationer som arbetar för att utrota hunger och fattigdom. Hungerprojektet investerar i människors driftighet och idérikedom och ger dem chansen att se sin egen potential. Då kan de med egna krafter förändra sina samhällen – en gång för alla.
Läs mer på » www.hungerprojektet.se