Choose language

Sveriges första livsmedelscertifierade hundmat

Magnusson Petfood har som den första hundmatstillverkaren erhållit livsmedelscertifiering IP Livsmedel för sin tillverkning. Det betyder att Magnussons hundmat tillverkas med samma krav på säkerhet, renlighet, hygien och spårbarhet som livsmedel, dvs samma kvalitet som i din mat.

Precis som vi människor har våra husdjur rätt till mat tillverkad på ett säkert och hygieniskt sätt. Men kraven som ställs på en fodertillverkare är inte lika strikta som motsvarande regler för en livsmedelstillverkare. Bara för att slutkonsumenten är en hund eller katt ställs mycket lägre krav. Både vad gäller kvaliteten på råvarorna, hur de hanteras och lagras men även att de processas och tillagas på ett hygieniskt och säkert sätt.

Jonas Magnusson på Magnusson Petfood är kritisk till detta och berättar att en hund eller katt egentligen förtjänar ett än striktare regelverk för säker mat än vi människor:

- Eftersom en hund eller katt ofta äter samma mat varje dag under större delen av livet blir individen potentiellt mer utsatt för skadligt foder under längre tid.

Magnusson Petfood har i sin hundmatstillverkning under många år haft en högre ambition än gällande regelverk för fodertillverkare. Till exempel innehåller produktserien Magnusson Meat & Biscuit bara svenska livsmedelsgodkända råvaror – dvs samma kvalitet av råvaror som din mat.

Det säkerställer att råvaran är säker och av god kvalitet och t.ex. inte kommer från delar av djuret otjänliga att konsumera för både människa och djur. I köttmjöl för hund och katt förekommer dessutom djur från t.ex. sjuka och halta och som utsatts för nödslakt.

På Magnusson Petfood har man även under många år arbetat med högre interna krav vad gäller hygiennivån och säkerheten i processen än vad regelverket för fodertillverkare kräver. Som ett bevis på denna höga nivå har Magnusson Petfood nu som första fodertillverkare fått tillåtelse att certifiera sin tillverkning enligt livsmedelsstandard – IP Livsmedel:

- Vi har under många år haft en process och ett hygienprogram som motsvarar de krav som ställs på livsmedelstillverkare, säger Jonas Magnusson. Därför känns det nu väldigt bra att även få det kvittot i och med certifiering utifrån ett så erkänt regelverk som IP Livsmedel.

IP Livsmedel är en grundcertifiering baserad på livsmedelslagstiftningen som ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF. IP Livsmedel är en certifiering för bland annat livsmedelssäkerhet och redlighet.

Ett annat grundkrav omfattar en god spårbarhet vad gäller råvarornas ursprung. Detta särskiljer Magnusson Petfood från de flesta andra fodertillverkare:

- Eftersom vi bara har svenska råvaror kan vi spåra råvaran tillbaka till gården där t.e.x köttet, äggen eller potatisen kommer ifrån. Samtidigt kan många andra fodertillverkare inte ens avgöra från vilket land vissa råvaror härstammar då den ofta köps via internationella grossister och ursprungslandet varierar mellan sändningarna.

Just de svenska råvarorna gör Magnusson Petfood unika, då de är den enda tillverkaren av hundmat som uteslutande använder svenska råvaror. Något Jonas Magnusson tar som en självklarhet.

- För oss är det otänkbart att använda råvaror som transporterats från andra sidan jordklotet. Närproducerat är alltid bäst – inte bara för miljön utan även för kvaliteten på råvaran.